W RAMACH WSPÓŁPRACY Z TEEN CHALLENGE POLSKA PROWADZIMY W PABIANICACH PUNKT KONSULTACYJNY DLA UZALEŻNIONYCH ORAZ ICH RODZIN. NASZE GRUPY WSPARCIA PROWADZIMY W OPARCIU O PROGRAM COFFE HOUSE. 

WIĘCEJ INFORMACJI: 

KIM JESTEŚMY