KURS ALFA JEST PRAKTYCZNYM WPROWADZENIEM DO WIARY  CHRZEŚCIJAŃSKIEJ. POMAGA ZNALEŹĆ ODPOWIEDZI NA TRUDNE PYTANIA DOTYCZĄCE SPRAW OSTATECZNYCH: CZY BÓG ZEZWALA NA CIERPIENIE, CZY WSZYSTKIE RELIGIE PROWADZĄ DO JEDNEGO BOGA, CZY NAUKA WYKLUCZA CHRZEŚCIJAŃSTWO ETC.

PRZEDSTAWIA OSOBĘ JEZUSA CHRYSTUSA I ZACHĘCA DO OSOBISTYCH POSZUKIWAŃ. PRZEKONUJE, ŻE TO JEZUS CHRYSTUS JEST JEDNĄ Z NAJBARDZIEJ FASCYNUJĄCYCH OSÓB NA PRZESTRZENI WIEKÓW.