o nas

Wierzymy, że Jezus- Zbawiciel jest nadzieją ludzkości na ziemi, a Kościół jej „przekaźnikiem” oraz Bożej miłości. Kościół, to nie budynek, lecz wspólnota ludzi wierzących w Boga, służących Jemu i ludziom w praktyczny sposób.

Chrześcijański Kościół Dobra Nowina w Pabianicach zalicza się do nurtu kościołów protestanckich. Jego działalność trwa nieprzerwanie od 1993 r., a misją stały się słowa Jezusa dotyczące głoszenia dobrej nowiny o zbawieniu (stąd nazwa) oraz praktyczna pomoc w procesie stawania się uczniem Jezusa.

Nasz Kościół organizuje systematycznie Kurs Alfa, który jest prostą prezentacją chrześcijaństwa. Jesteśmy lokalnym przedstawicielem Chrześcijańskiej Misji Społecznej Teen Challenge Polska, w ramach której prowadzimy grupy wsparcia dla osób uzależnionych oraz ich rodzin.